محورهای همایش

محورهای همایش

محور ویژه همایش: کاربرد نانوفناوری در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

محورهای همایش مربوط به پنل شهرسازی:

طراحی شهری

برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی حمل و نقل

برنامه ریزی منطقه ای

برنامه ریزی محیط زیست

برنامه ریزی شبکه های زیرساختی

و حوزه های مرتبط

 

 

محورهای همایش مربوط به پنل معماری:

معماری

معماری منظر

معماری اسلامی

تکنولوژی معماری

انرژی معماری

مرمت ابنیه سنتی

مدیریت پروژه و ساخت

مطالعات معماری ایران

و حوزه های مرتبط

 

محورهای همایش مربوط به پنل عمران:

مهندسی سازه

مهندسی زلزله

مهندسی آب

مهندسی راه

مهندسی حمل ‌ونقل

ژئوتکنیک

 مدیریت ساخت

سازه‌های هیدرولیکی و دریایی

محیط زیست و توسعه پایدار

نقشه‌برداری و ژئوماتیک

و حوزه های مرتبط