ساختار سازمانی همایش

ساختار سازمانی همایش

 

رئیس همایش:

دکتر سیاوش قیاسی (استاد و مدرس دانشگاه، معاونت پژوهش و مطالعات شرکت هم اندیشان نوآور علم)

 

دبیر  علمی همایش :
دکتر امین محمدی (استاد و مدرس دانشگاه، مدیر دپارتمان عمران و شهرسازی شرکت هم اندیشان نوآور علم)

 

دبیر اجرایی همایش :
دکتر محمد عناصری  ( مدیر اجرایی شرکت هم اندیشان نوآور علم)

 

شورای سیاست­گذاری و راهبردی همایش:

حسین بلوری (Heriot Watt University)

مزدا کریمی (Saint Petersburg state university)

مسعود یحیایی (دانشگاه علم و صنعت ایران)

مسعود وکیلی (دانشگاه علم و صنعت ایران)

 

کمیته اجرایی:

ساناز مرادی (کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه   )

رضا نعمتی ( کارشناس فنی و انفورماتیک (رایانه))

مریلا محجوب ( کارشناس تبلیغات و روابط عمومی)

علی بانویی ( کارشناس تدارکات و پشتیبانی)

سینا ذاکری ( کارشناس چاپ و انتشارات)

علیرضا استوار  (کارشناس نظارت و ارزشیابی)

مهشید توانا (مسئول ثبت نام و پذیرش)