هزینه های ثبت نام همایش

هزینه های ثبت نام همایش

ثبت نام غیر حضوری

عادی (ثبت نام کننده آزاد)

اساتید و اعضای هیئت علمی

ویژه(دانشجویی)

شرح هزینه ها
150،000 120،000 120،000 مقاله اول
120،000 100،000 100،000 مقاله دوم
100،000 70،000 70،000 مقاله سوم و بیشتر
ثبت نام حضوری
450/000 دانشجویی
550/000 اساتید و اعضای هیئت علمی
650/000 عادی
  • کلیه مبالغ و هزینه بر حسب تومان می باشد.

به اطلاع کلیه  اساتید، محققان، کارشناسان و دانشجویان محترم، می‌رساند به منظور انجام ادامه فرآیند همایش و پذیرش نهایی مقالات، حداقل یکی از مؤلفان هر مقاله پذیرش شده باید در همایش ثبت‌نام نماید. در غیر اینصورت، مقاله مزبور از ادامه فرآیند همایش حذف گردیده و در مجموعه مقالات درج نخواهد گردید.

مقالاتی که متشکل از همکاری چندین نویسنده می باشد،  بسته همایش و گواهی نامه ها تنها به نام فرد ثبت نام کننده صادر و ارسال می گردد. هر یک از نویسندگان مقاله ( مسئول و همکار) در صورت تمایل به دریافت بسته همایش و صدور گواهی نامه های مجزا به نام خود ملزم به ثبت نام در همایش  می باشند.شایان ذکر است هر یک از سایر نویسندگان مقاله در صورتی که تنها متقاضی دریافت گواهی پذیرش مقاله به نام خود می باشند و تمایلی به دریافت پکیج کامل را ندارند، نیاز به ثبت نام کامل نبوده و تنها با پرداخت 50 هزار تومان گواهینامه پذیرش مقاله به نام فرد  برای آنها صادر می گردد.

هزینه ثبت نام  شرکت کنندگان با مقاله بعد از داوری و در صورت پذیرفته شدن مقالات دریافت خواهد شد و در مرحله ارسال مقاله نیازی به پرداخت وجه ثبت نام نیست. ولی شرکت کنندگان بدون مقاله از همان ابتدا می توانند هزینه مربوطه را از طریق پنل شخصی خود واریز نموده و مراحل ثبت نام نهایی را تکمیل نمایند.

جهت آشنایی با روش های واریز وجه و تکمیل فرآیند ثبت نام به پنل کابری خود مراجعه نمایید.